Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf23PMB-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN Warszawa 1966.
2. Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS Wrocław, 2001.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Gmurman W. J., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Warszawa, 1975.

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach - część I i II, PWN Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, W4.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie listy zagadnień omawianych na wykładzie.

Student otrzymuje trzy pytania. Brak odpowiedzi na jakiekolwiek z nich skutkuje oceną niedostateczną. Odpowiedź na wszystkie pytania daje ocenę bardzo dobrą. Jeżeli będzie to możliwe - egzamin zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej.

Zakres tematów:

1. Elementy kombinatoryki. Wariacje, kombinacje, permutacje.

2. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.

3. Prawdopodobieństwo geometryczne.

4. Układ zupełny zdarzeń. Zdarzenia przeciwne.

5. Mnożenie prawdopodobieństw.

6. Prawdopodobieństwo warunkowe.

7. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa.

8. Zdarzenia niezależne.

9. Schematy doświadczalne. Schemat Bernoulliego.

10. Zmienne losowe i ich rozkłady. Niezależność zmiennych losowych.

11. Wartość oczekiwana oraz wariancja zmiennej losowej. Własności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 10:30 - 12:00, (sala nieznana)
Waldemar Sieg 75/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)