Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 1300-BHP23PrPKM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT. Warszawa 2010.
- Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT Warszawa 2009, Tom 1, 2, 3.
- Boś P., Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do projektowania, WKiŁ 2014.
- Skoć A., Spałek J.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, t. 1, WNT Warszawa 2006.
- Rutkowski A., Stępniewska A.: Zbiór zadań z części maszyn, WSiP, Warszawa 2012.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn. Elementy, WNT, Warszawa 2007.

- Kurmaz L.W., Kurmaz O.L.: Projektowanie węzłów i części maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Efekty uczenia się:

U04 - potrafi dobrać materiały na wały i osie oraz kształtować wał na podstawie obliczeń wytrzymałościowych,

U05 - potrafi rozpoznać rodzaj gwintu i obliczyć połączenia śrubowe.

U06 - potrafi scharakteryzować łożyska ślizgowe i toczne oraz wykonać doboru łożysk na podstawie obliczeń,

U07 - potrafi klasyfikować sprężyny i zna ich charakterystyki oraz umie je obliczyć,

U08 - potrafi obliczać przekładnie zębate i parametry koła zębatego,

U09 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu z zakresu konstrukcji maszyn,

U10 - potrafi analizować właściwości materiałów konstrukcyjnych i dobierać materiały stosowane na części maszyn,

U11 - umie wyodrębnić z urządzenia części maszyn i je scharakteryzować i dokonać niezbędnych obliczeń,

K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, ma świadomość ciągłego rozwoju technologicznego i rozumie odpowiedzialność za

wspólnie realizowane zadania w pracy zespołowej i rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach, opracowanie zadań, kolokwium.

Zakres tematów:

Osie i wały. Kształtowanie wału na podstawie obliczeń wytrzymałościowych

Obliczanie osi dwupodporowych, wałów narażonych na skręcanie oraz na zginanie i skręcanie.

Połączenie gwintowe, parametry gwintu. Wytrzymałość połączeń śrubowych i obliczenia połączeń śrubowych.

Podział łożysk. Łożyska ślizgowe, obliczanie łożysk ślizgowych. Postępowanie przy doborze łożyska tocznego. Obliczanie i dobór łożysk tocznych kulkowych.

Klasyfikacja sprężyn, charakterystyki. Sztywność i praca sprężyn. Obliczanie sprężyny śrubowej naciskowej. Przekładnie zębate, parametry koła zębatego, obliczenie wytrzymałościowe kół zębatych. Obliczanie przekładni zębatej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Małgorzata Łazarska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)