Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia człowieka i zwierząt 1200-Bt23FCZ-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Ewy Z. 1989. Zarys fizjologii zwierząt. PWN, Warszawa.
2. Krzymowski T. (red.) 2005. Fizjologia zwierząt, PWRiL, Warszawa.
3. Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt: adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa.
4. Sadowski B. 2009. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN, Warszawa.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialne, film dydaktyczny, program edukacyjny LabTutor, obserwacje, eksperymenty
Zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym
Literatura:

1. Zawadzki W., Zięba D., Dejneka J. 2001. Fizjologia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. AR, Wrocław.

2. Bieguszewski H. 1993. Zarys fizjologii zwierząt. Skrypt ATR, Bydgoszcz.

3. Popesko P. 1983. Atlas Anatomii Topograficznej zwierząt domowych. PWRiL, Warszawa.

4. Krzymowski T. 2007. Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, U03, K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: Zaliczenie laboratorium – pozytywna ocena ze sprawdzianów pisemnych punktowanych (2-3), aktywność na zajęciach

Kryteria oceniania:

91-100% punktów – 5,0

81-90% punktów – 4,5

71-80% punktów – 4,0

61-70% punktów – 3,5

51-60% punktów – 3,0

≤ 50% punktów – 2,0

Zakres tematów:

• Płyny fizjologiczne. Odruchy na żabie rdzeniowej.

• Oznaczanie szybkości przewodzenia impulsów w nerwie. Badanie odruchu zginania

i oznaczanie pobudliwości odruchowej metodą Türcka.

• Łuk odruchowy i jego analiza. Hamowanie odruchu zginania – dośw. Sieczenowa.

• Mechanizm napięcia mięśniowego – dośw. Bröndgesta.

• Odruchy własne człowieka: odruchy obronne wyzwalane ze skóry i błon śluzowych, odruchy źreniczne, odruchy wyzwalane z narządów równowagi. Czucie: termiczne, powierzchniowe. Odruch kolanowy, podeszwowy, ze ścięgna Achillesa.

• Bioelektryczne potencjały czynnościowe mięśnia szkieletowego. Zapis zmęczenia mięśnia szkieletowego. Skurcze mięśnia.

• Budowa i funkcjonowanie narządów zmysłów.

• Pojemność płuc człowieka.

• Analiza czynności układu krążenia.

• Tętno i ciśnienie krwi człowieka.

• Budowa i funkcje układu trawiennego.

• Analiza enzymów układu pokarmowego.

• Budowa i funkcjonowanie układu wydalniczego, analiza moczu ludzkiego.

• Program PowerLab w monitorowaniu czynności fizjologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:00 - 11:15, sala 1.5
Iwona Ałtyn 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)