Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawoznawstwa 1400-A11PP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.http://www.student.lex.pl/.
2.http://isap.sejm.gov.pl/.
3.http://prawo.legeo.pl/.
4. https://legalis.pl/.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

1. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

2. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.

3. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

4. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2017.

Efekty uczenia się:

W1: Zna i rozumie terminologię używaną w naukach prawnych i administracyjnych;

W2: Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych względem tych nauk;

W3: Zna metody wykładni tekstu prawnego i budowę norm prawnych;

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych;

U2: Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni tekstu prawnego;

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii;

K1: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności;

K2: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

Projekt indywidualny, aktywność, zaliczenie w formie pisemnej.

Przedłożenie projektu zaliczeniowego w formie referatu lub prezentacji na określony temat oraz jego prezentacja w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i działy prawoznawstwa.

2. Pojęcie i podziały prawa.

3. Funkcje prawa.

4. System prawa.

5. Tworzenie prawa.

6. Stosowanie prawa.

7. Obowiązywanie prawa.

8. Źródła prawa.

9. Normy prawne i przepisy prawne.

10. Wykładnia prawa.

11. Wnioskowania prawnicze.

12. Dowody prawnicze.

13. Stosunek prawny.

14. Odpowiedzialność prawna.

15. Świadomość prawna.

16. Posłuch wobec prawa.

17. Prawo a inne systemy norm społecznych.

18. Praworządność.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 105
Marta Janocha 24/24 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 9
Marta Janocha 13/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)