Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka dyrygowania 1600-EA11PD-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: J. Nowak – Dyrygent chóru
A. Bubicz – Mojsa – Głos ludzki jako żywy instrument,
B.Mendlik – Wykonawstwo form wokalnych i wokalno-instrumentalnych muzyki religijnej w kontekście budowy formalnej oraz treści utworów,
M. Szczepankiewicz – Cantate Domino – Szkice o kulturze muzycznej Kościoła,
S. Dobek – Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku.
A. Kaczyński – Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej
Strony internetowe:
www.polmic.pl
www.pwm.pl
www.europacantat.com
www.musica-mundi.com
www.amicimusicasacra.com
www.cpdl.org

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)
- nauczanie poprzez Platforme internetowa Microsoft Teams

Literatura:

E. Bury – Podstawy techniki dyrygowania,

J. K. Lasocki – Chór – poradnik dla dyrygentów,

J. K. Lasocki – Dyrygent i dyrygowanie amatorskim zespołem muzycznym,

T. Czudowski – Kształcenie i organizacja zespołów śpiewaczych,

W. Kiser – Organizacja i kształcenie zespołów chóralnych,

A. Szaliński – Muzykowanie zespołowe,

A. Szaliński – Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej,

J. Zabłocki – Wybrane zagadnienia pracy dyrygenta chóru,

J. Zabłocki – O prowadzeniu chóru,

J. Zabłocki – O technice dyrygowania,

S. Wiechowicz – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych,

S. Krukowski – Problemy wykonawcze muzyki dawnej,

Z. Soja – Przewodnik dla prowadzącego chór w szkole podstawowej,

J. Jasiński – Chór w szkole specjalnej,

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole, ze sczególnym uwzględnieniem szroko pojętej dyrygentury (K1_W04)

- Student zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej w stopniu podstawowym (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚĆI

- Student odczytuje utwory wokalne i instrumentalne w zapisie nutowym i realizuje elementy charakterystyczne dla szeroko pojętego zapisu muzycznego od średniowiecza do współczesności K1_U09)

- Student stosuje właściwe nawyki dotyczące techniki oraz podstawy dyrygenckiej, umożliwiające operowanie ciałem w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny z punktu widzenia fizjologii oraz realizacji zadań dyrygenckich (Ka_U21)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów zwiazanych z prowadzeniem zespołów muzycznych (K1_K03)

- Student wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań. z zakresu sztuki dyrygenckiej (K1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie opracowanego materiału:

- znajomość znaków, określeń zawartych w partyturach dyrygowanych utworów,

-znajomość tekstów słownych wykonywanych pieśni,

-wykazanie się znajomością cech epok i stylów wykonywanych utworów.

Zakres tematów:

Problemy techniki dyrygowania

1. Określenia wstępne:

- definicja dyrygowania,

- omówienie sylwetki dyrygenta: jego uzdolnienia muzyczne, cechy charakteru, psychika.

2. Aparat ruchowy dyrygenta:

- postawa,

- układ rąk,

- mimika twarzy,

- operowanie oddechem.

3. Ćwiczenia przygotowawcze:

- ćwiczenia rozluźniające,

- jednostka ruchu metrycznego,

- rodzaje ruchów dyrygenckich,

- ćwiczeni uniezależniające ruchy rąk

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 17:30 - 18:15, (sala nieznana)
Mariusz Kończal 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)