Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa 1300-Inf11AL-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Gancarzewicz, „Algebra liniowa i jej zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
2. Klukowski, I. Nabiałek, „Algebra dla studentów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
3. T. Trajdos, „Matematyka" cz. III, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

2. M. Lassak, „Matematyka dla studiów technicznych", Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1, W2, U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę. Pytania będą dotyczyły znajomości definicji i twierdzeń. Na pozytywne zaliczenie wykładu składa się pozytywna ocena z ćwiczeń oraz ocena z wykładu według poniższego kryterium oceniania:

Kryteria oceniania:

90,1% - 100% - 5,0

80,1% - 90% - 4,5

70,1% - 80% - 4,0

60,1% - 70% - 3,5

50,1% - 60% - 3,0

0,0% - 50% - 2,0

Zakres tematów:

1. Liczby zespolone: podstawowe definicje i własności, postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza oraz działania na liczbach zespolonych w tych postaciach.

2. Macierze i wyznaczniki: macierze - podstawowe określenia, działania algebraiczne na macierzach, macierz transponowana, definicja i własności wyznacznika, reguły obliczania wyznaczników 2-go i 3-go stopnia, rozwinięcie Laplace’a wyznacznika, macierz odwrotna, rząd macierzy.

3. Układy równań liniowych: podstawowe określenia, zapis macierzowy układu równań, układy Cramera, twierdzenie Kroneckera – Capellego, metody rozwiązywania układów równań liniowych, układy równań liniowych jednorodne.

4. Przestrzeń liniowa, baza przestrzeni liniowej.

5. Geometria analityczna: wektory, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równanie płaszczyzny i prostej, okrąg, elipsa, hiperbola, parabola.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:45 - 10:15, sala 02
Łukasz Matysiak 93/130 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)