Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia wojskowa Polski XX wieku (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-36-HWP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wojskowa Polski XX wieku (e-learning)
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sadowski
Prowadzący grup: Sławomir Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Zna ustrojowe podstawy systemu obronnego Polski oraz organizację sił zbrojnych w XX w.

W02 Ma wiedzę o systemach uzbrojenia Wojska Polskiego w XX w.

W03 Zna dzieje walk Polski i Polaków o odzyskanie i utrzymanie niepodległości w XX w.

W04 Ma wiedzę o sposobach współpracy Polski z sojuszniczymi armiami w różnych konstelacjach politycznych i historycznych.

U01 Potrafi analizować przebieg wojen i konfliktów zbrojnych.

U02 Dostrzega różnorodność związków politycznych i wojskowych Polski w przestrzeni międzynarodowej w XX w. i ich wpływ na bezpieczeństwo kraju.

U03 Potrafi ocenić związek pomiędzy ustrojem politycznym państwa a sprawnością sił zbrojnych.

U04 Dostrzega związki pomiędzy prawną efektywną armią a bezpieczeństwem narodowym

K01 Rozumie związek pomiędzy tradycjami wojennymi a kształtowaniem współczesnych postaw obywatelskich Polaków.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pozytywne oceny zaliczeniowe (egzaminacyjne) z przedmiotu: Historia polityczna Polski, Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sadowski
Prowadzący grup: Sławomir Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Zna ustrojowe podstawy systemu obronnego Polski oraz organizację sił zbrojnych w XX w.

W02 Ma wiedzę o systemach uzbrojenia Wojska Polskiego w XX w.

W03 Zna dzieje walk Polski i Polaków o odzyskanie i utrzymanie niepodległości w XX w.

W04 Ma wiedzę o sposobach współpracy Polski z sojuszniczymi armiami w różnych konstelacjach politycznych i historycznych.

U01 Potrafi analizować przebieg wojen i konfliktów zbrojnych.

U02 Dostrzega różnorodność związków politycznych i wojskowych Polski w przestrzeni międzynarodowej w XX w. i ich wpływ na bezpieczeństwo kraju.

U03 Potrafi ocenić związek pomiędzy ustrojem politycznym państwa a sprawnością sił zbrojnych.

U04 Dostrzega związki pomiędzy prawną efektywną armią a bezpieczeństwem narodowym

K01 Rozumie związek pomiędzy tradycjami wojennymi a kształtowaniem współczesnych postaw obywatelskich Polaków.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pozytywne oceny zaliczeniowe (egzaminacyjne) z przedmiotu: Historia polityczna Polski, Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)