Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt-23FP-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Laska
Prowadzący grup: Artur Laska, Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

FP1: Zna istotę polityki z perspektywy różnych filozofii

FP2: Dysponuję wiedzą z zakresu najważniejszych filozofii politycznych

FP3: Zna główne nurty filozoficzne we współczesnych badaniach polityki

o wymiar filozoficzny

FP4: Potrafi opisać i ocenić życie polityczne z perspektywy różnych ujęć filozoficznych

FP5: Jest świadomy aksjologicznych determinant zachowań w polityce

FP6: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Teoria polityki

Filozofia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Biały
Prowadzący grup: Filip Biały, Joanna Wieczorek-Orlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:


K_W01 Zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i doktryn

K_W02 Zna mechanizmy funkcjonowania władzy politycznej

K_W11 Ma wiedzę z zakresu filozofii i etyki polityki


Umiejętności:


K_U01 Potrafi opisać i ocenić życie polityczne z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych

K_U11 Jest świadomy aksjologicznych determinantów zachowań w życiu publicznym, ma umiejętność ukazywania przydatności podejścia teoretycznego w analizie procesów społecznych


Kompetencje:


K_K07 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Filozofia, myśl polityczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)