Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PrS11PS-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Steinke
Prowadzący grup: Halina Steinke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - potrafi określić zależność pracy socjalnej i polityki społecznej (K_W01);

W02 - posiada wiedzę na temat przedmiotu polityki społecznej i jej działów oraz wartości (K_W02)

W03 - zna podstawowe elementy systemu pomocy społecznej (K_W03);

U01 - dostrzega i interpretuje zjawiska analizowane przez politykę społeczną, które stają się przedmiotem zainteresowań i działań pracy socjalnej (K_U01);

U02 - przygotowuje wypowiedź ustną dotycząca interpretacji danych z tekstu poświęconego zagadnieniom polityki społecznej (K_U15);

K01 - potrafi samodzielnie wyszukać dane ilustrujące wybrane obszary polityki społecznej (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza o polityce społecznej i jej społecznym znaczeniu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Steinke
Prowadzący grup: Halina Steinke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - potrafi określić zależność pracy socjalnej i polityki społecznej (K_W01);

W02 - posiada wiedzę na temat przedmiotu polityki społecznej i jej działów oraz wartości (K_W02)

W03 - zna podstawowe elementy systemu pomocy społecznej (K_W03);

U01 - dostrzega i interpretuje zjawiska analizowane przez politykę społeczną, które stają się przedmiotem zainteresowań i działań pracy socjalnej (K_U01);

U02 - przygotowuje wypowiedź ustną dotycząca interpretacji danych z tekstu poświęconego zagadnieniom polityki społecznej (K_U15);

K01 - potrafi samodzielnie wyszukać dane ilustrujące wybrane obszary polityki społecznej (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza o polityce społecznej i jej społecznym znaczeniu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Steinke
Prowadzący grup: Halina Steinke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)