Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia i geomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS11GIG-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia i geomorfologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 1 rok, 1 sem., kier. ochrona środowiska [SP]
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - charakteryzuje najważniejsze pojęcia i procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi.

U01 – rozpoznaje podstawowe skały i minerały skorupy ziemskiej i określa ich pochodzenie.

K01 - potrafi uczyć się samodzielnie oraz współpracować i uczyć się razem z innymi osobami w grupie.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - charakteryzuje najważniejsze pojęcia i procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi (K_W01)

W02 - zna wpływ procesów na środowisko (K_W05)

U01 – rozpoznaje podstawowe skały i minerały skorupy ziemskiej i określa ich pochodzenie (K_U01, K_U02)

K01 - potrafi uczyć się samodzielnie oraz współpracować i uczyć się razem z innymi osobami w grupie (K_K01, K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 65 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 30 godz. laboratorium;

- 10 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – ćwiczenia;

- 10 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – wykład.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 35 godz.

w tym:

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 20 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - charakteryzuje najważniejsze pojęcia i procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi (K_W01)

W02 - zna wpływ procesów na środowisko (K_W05)

U01 – rozpoznaje podstawowe skały i minerały skorupy ziemskiej i określa ich pochodzenie (K_U01, K_U02)

K01 - potrafi uczyć się samodzielnie oraz współpracować i uczyć się razem z innymi osobami w grupie (K_K01, K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 65 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 30 godz. laboratorium;

- 10 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – ćwiczenia;

- 10 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – wykład.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 35 godz.

w tym:

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 20 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Marcin Hojan, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - charakteryzuje najważniejsze pojęcia i procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi (K_W01)

W02 - zna wpływ procesów na środowisko (K_W05)

U01 – rozpoznaje podstawowe skały i minerały skorupy ziemskiej i określa ich pochodzenie (K_U01, K_U02)

K01 - potrafi uczyć się samodzielnie oraz współpracować i uczyć się razem z innymi osobami w grupie (K_K01, K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z geografii (zakres szkoły średniej)

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 65 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 30 godz. laboratorium;

- 10 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – ćwiczenia;

- 10 godz. konsultacje związane z problematyką zajeć – wykład.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 35 godz.

w tym:

- 15 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 20 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hojan
Prowadzący grup: Marcin Hojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)