Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemia w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Fz24FwKr-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia w kryminalistyce
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Banaszak-Piechowska
Prowadzący grup: Agnieszka Banaszak-Piechowska, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_W01 posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz ogólną wiedzę w dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i teorii z zakresu fizyki a także dyscyplin pokrewnych (P_W01)

K_W04 potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa i twierdzenia fizyczne (P_W02),

K_U01 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody (P_U01),

K_U03 potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje (P_U02)

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (P_K01)

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych (P_K02).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)