Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf11AM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Agnieszka Łukasiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę obejmującą teorię ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12)

U1 - Potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą (K_U01).

U2 - Potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U06)

U3 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej (K_U07).

U4 - Stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowe (K_U07).

U5 - Ma umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U07).


Bilans godzin pracy studenta:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do zaliczenia wykładu = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę obejmującą teorię ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12)

U1 - Potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą (K_U01).

U2 - Potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U06)

U3 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej (K_U07).

U4 - Stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej (K_U07).

U5 - Ma umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U07).


Bilans godzin pracy studenta:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do zaliczenia wykładu = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę obejmującą teorię ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12)

U1 - Potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą (K_U01).

U2 - Potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U06)

U3 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej (K_U07).

U4 - Stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej (K_U07).

U5 - Ma umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U07).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do zaliczenia wykładu = 3 ECTS


1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Sławomir Torbus, Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 - Ma wiedzę obejmującą teorię ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W01)

W2 - Zna podstawowe metody zastosowania teorii rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych do rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką (K_W12)

U1 - Potrafi interpretować uzyskane wyniki, uzasadniać i zestawiać z dotychczasową wiedzą (K_U01).

U2 - Potrafi argumentować i przeprowadzać pełne rozumowanie dedukcyjne (K_U06)

U3 - Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej (K_U07).

U4 - Stosuje odpowiedni model matematyczny lub algorytm do prostej sytuacji problemowej (K_U07).

U5 - Ma umiejętność formułowania zależności między zmiennymi i opisu ich za pomocą aparatu matematycznego (K_U07).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do ćwiczeń + 20 godzi przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + 20 godzin przygotowanie do zaliczenia wykładu = 3 ECTS


1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)