Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek35NA-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jezierski
Prowadzący grup: Andrzej Jezierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Geise
Prowadzący grup: Mirosław Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01 : Posiada podstawową wiedzę o systemach finansowych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów [K_W10]


W 02 : Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi analizy finansowej w badaniu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw [K_W10]


U 01 : Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystując do tego raport finansowe oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne [K_U07]


K 01 : Potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu nad badaniem sytuacji finansowej firmy [K_K02]


K 02 : Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu analizy finansowej firm do podejmowania decyzji ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa [K_K07]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)