Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek35SD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Ewa Dziawgo, Mirosław Geise, Andrzej Jezierski, Sławomir Kamosiński, Radosław Krajewski, Marcin Skinder, Karol Smoter, Aldona Uziębło, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-01: Posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach między innymi naukami [K_W01].

W-02: Posiada podstawową wiedzę na temat problemów współczesnej gospodarki światowej oraz przeobrażeń systemowych, które w niej zachodzą [K_W06].


U-01: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii [K_U09].

U-02: Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych [K_U10].


U-03: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych posługując się terminologią ekonomiczną oraz wykorzystując dorobek dyscyplin pokrewnych [K_U11].


K-01: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego[K_K01].

K-02: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł [K_K06].
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Paweł Antoszak, Marcin Borsuk, Ewa Dziawgo, Mirosław Geise, Sławomir Kamosiński, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Aldona Uziębło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach między innymi naukami (K_W01)

W02: zna i rozumie mechanizmy polityki finansowej, społecznej, gospodarczej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów gospodarki rynkowej oraz problemów społecznych, kulturowych i prawnych w Polsce i na świecie (K_W06)

U01:posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w tym elektronicznych (K_U02)

U02: potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe (studia przypadków, projekty, zadania) (K_U09)

U03: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu ekonomii oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych (K_U10)

U04: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, posługując się terminologią ekonomiczną oraz wykorzystując dorobek dyscyplin pokrewnych (K_U11)

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia (K_K01)

K02: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)