Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chór

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-EA11C-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chór
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Benedykt Odya
Prowadzący grup: Benedykt Odya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Benedykt Odya
Prowadzący grup: Benedykt Odya, Jacek Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Tomasz Kotwica, Konrad Książczyk, Bernard Mendlik, Jacek Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

K1_W-01 - Posiada ogólną znajomość chóralnej literatury muzycznej

K1_W-12 - Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym w obszarze poszczególnych głosów chóralnych,


UMIEJĘTNOŚCI

K1_W-05 - Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne - wokalno-instrumentalne z uwzględnieniem partii chóralnej, reprezentujące różne style muzyczne,

K1_U-11 - Rozpoznaje słuchem interwały, tryby, składniki akordów i struktury rytmiczne w utworach chóralnych,

K1_U-12 - Buduje głosem współbrzmienia oparte na interwałach, funkcjach harmonicznych i grupach rytmicznych w analizowanych utworach muzyki chóralnej,

K1_U-14 - Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielną pracę nad repertuarem chóralnym,


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K-03 - Posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów, związanych z zagadnieniami chóralistyki,

K1_K-08 - Potrafi krytycznie ocenić swoja pracę podczas realizacji projektów i zadań praktycznych dotyczących wykonywania muzyki chóralnej

K1_K-13 - Potrafi współdziałać i pracować w zespole chóralnym, przyjmując w nim różne role.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zbiorowa emisja głosu, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie z czytaniem partytur, kształcenie słuchu, elementy techniki wokalnej,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernard Mendlik
Prowadzący grup: Tomasz Kotwica, Bernard Mendlik, Daniel Pradella, Jacek Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Benedykt Odya
Prowadzący grup: Tomasz Kotwica, Benedykt Odya, Jacek Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)