Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-ea11ksm-sp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W07: Orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w dydaktyce

W07a: zna podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim (copyright, copyleft, creative commons, domena publiczna, wolne/otwarte oprogramowanie).

W07b: zna podstawowe zagadnienia z dziedziny akustyki

W07c: zna różnice pomiędzy dźwiękiem analogowym i cyfrowym oraz zasadę dygitalizacji dźwięku oraz formaty dźwięku cyfrowego

W07d: zna przeznaczenie oraz działania domowego studia komputerowego oraz poszczególnych jego elementów: komputera, karty dźwiękowej, kontrolerów MIDI, urządzeń wejścia i wyjścia.

K1_U35: Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej

U35a: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji nut i tabulatur

U35b: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji dźwięku

U35c: potrafi samodzielne zrealizować krótki wielościeżkowy projekt audio z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (komputer, karta dźwiękowa, mikrofon, sample)

K1_K01: Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K21: Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość zagadnień z dziedziny fizyki oraz informatyki na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W07: Orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w dydaktyce

W07a: zna podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim (copyright, copyleft, creative commons, domena publiczna, wolne/otwarte oprogramowanie).

W07b: zna podstawowe zagadnienia z dziedziny akustyki

W07c: zna różnice pomiędzy dźwiękiem analogowym i cyfrowym oraz zasadę dygitalizacji dźwięku oraz formaty dźwięku cyfrowego

W07d: zna przeznaczenie oraz działania domowego studia komputerowego oraz poszczególnych jego elementów: komputera, karty dźwiękowej, kontrolerów MIDI, urządzeń wejścia i wyjścia.

K1_U35: Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej

U35a: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji nut i tabulatur

U35b: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji dźwięku

U35c: potrafi samodzielne zrealizować krótki wielościeżkowy projekt audio z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (komputer, karta dźwiękowa, mikrofon, sample)

K1_K01: Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K21: Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość zagadnień z dziedziny fizyki oraz informatyki na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W07: Orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w dydaktyce

W07a: zna podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim (copyright, copyleft, creative commons, domena publiczna, wolne/otwarte oprogramowanie).

W07b: zna podstawowe zagadnienia z dziedziny akustyki

W07c: zna różnice pomiędzy dźwiękiem analogowym i cyfrowym oraz zasadę dygitalizacji dźwięku oraz formaty dźwięku cyfrowego

W07d: zna przeznaczenie oraz działania domowego studia komputerowego oraz poszczególnych jego elementów: komputera, karty dźwiękowej, kontrolerów MIDI, urządzeń wejścia i wyjścia.

K1_U35: Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej

U35a: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji nut i tabulatur

U35b: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji dźwięku

U35c: potrafi samodzielne zrealizować krótki wielościeżkowy projekt audio z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (komputer, karta dźwiękowa, mikrofon, sample)

K1_K01: Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K21: Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość zagadnień z dziedziny fizyki oraz informatyki na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1_W07: Orientuje się w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz w dydaktyce

W07a: zna podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim (copyright, copyleft, creative commons, domena publiczna, wolne/otwarte oprogramowanie).

W07b: zna podstawowe zagadnienia z dziedziny akustyki

W07c: zna różnice pomiędzy dźwiękiem analogowym i cyfrowym oraz zasadę dygitalizacji dźwięku oraz formaty dźwięku cyfrowego

W07d: zna przeznaczenie oraz działania domowego studia komputerowego oraz poszczególnych jego elementów: komputera, karty dźwiękowej, kontrolerów MIDI, urządzeń wejścia i wyjścia.

K1_U35: Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne w edukacji muzycznej

U35a: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji nut i tabulatur

U35b: potrafi posługiwać się w praktyce oprogramowaniem do komputerowej edycji dźwięku

U35c: potrafi samodzielne zrealizować krótki wielościeżkowy projekt audio z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (komputer, karta dźwiękowa, mikrofon, sample)

K1_K01: Potrafi gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje

K1_K21: Doskonali kompetencje pedagogiczne korzystając ze źródeł internetowych i multimediów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość zagadnień z dziedziny fizyki oraz informatyki na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)