Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 1300-BHP23PKM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT. Warszawa 2010.
- Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT Warszawa 2009, Tom 1, 2, 3.
- Boś P., Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do projektowania, WKiŁ 2014.
- Skoć A., Spałek J.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, t. 1, WNT Warszawa 2006.
- Rutkowski A., Stępniewska A.: Zbiór zadań z części maszyn, WSiP, Warszawa 2012.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

- Dietrich M.: Podstawy konstrukcji maszyn. Elementy, WNT, Warszawa 2007.

- Kurmaz L.W., Kurmaz O.L.: Projektowanie węzłów i części maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Efekty uczenia się:

U04 - potrafi dobrać materiały na wały i osie oraz kształtować wał na podstawie obliczeń wytrzymałościowych,

U05 - potrafi rozpoznać rodzaj gwintu i obliczyć połączenia śrubowe.

U06 - potrafi scharakteryzować łożyska ślizgowe i toczne oraz wykonać doboru łożysk na podstawie obliczeń,

U07 - potrafi klasyfikować sprężyny i zna ich charakterystyki oraz umie je obliczyć,

U08 - potrafi obliczać przekładnie zębate i parametry koła zębatego,

U09 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu z zakresu konstrukcji maszyn,

U10 - potrafi analizować właściwości materiałów konstrukcyjnych i dobierać materiały stosowane na części maszyn,

U11 - umie wyodrębnić z urządzenia części maszyn i je scharakteryzować i dokonać niezbędnych obliczeń,

K01 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, ma świadomość ciągłego rozwoju technologicznego i rozumie odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania w pracy zespołowej i rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach, opracowanie zadań, kolokwium.

Zakres tematów:

Osie i wały. Kształtowanie wału na podstawie obliczeń wytrzymałościowych

Obliczanie osi dwupodporowych, wałów narażonych na skręcanie oraz na zginanie i skręcanie.

Połączenie gwintowe, parametry gwintu. Wytrzymałość połączeń śrubowych. Połączenia obciążone siłą poprzeczną ze śrubami luźnymi, połączenia obciążone siłą poprzeczną ze śrubami ciasno pasowanymi, połączenie śrubowe narażone na działanie sił poprzecznych.

Podział łożysk. Łożyska ślizgowe, obliczanie łożysk ślizgowych. Postępowanie przy doborze łożyska tocznego. Współczynnik trwałości łożyska. Współczynnik obrotów. Rzeczywista nośność łożyska. Obliczanie i dobór łożysk tocznych kulkowych.

Klasyfikacja sprężyn, charakterystyki. Sztywność i praca sprężyn. Obliczanie sprężyny śrubowej naciskowej. Przekładnie zębate, parametry koła zębatego, obliczenie wytrzymałościowe kół zębatych. Obliczanie przekładni dwurzędowej redukcyjnej z kołami zębatymi walcowymi o zębach prostych. Obliczanie przekładni zębatej dwustopniowej z kołami walcowymi o zębach prostych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala 037 (PS)
Bartłomiej Jagodziński 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)