Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania w PN-EN-ISO 1300-BHP23ISO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - P. Paczyński: „Metrologia techniczna – przewodnik do wykładów ćwiczeń i laboratoriów” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
- P. Grudowski, W. Przybylski: „Inżynieria jakości w technologii maszyn”. Skrypt, Politechnika Gdańska 2006.
- Wawak S.: Zarządzanie produkcją – teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2006,
- Normy: PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO 14001, PN-N 180001, ISO/IEC 17025

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Literatura:

- A. Hamrol: „Zarządzanie jakością z przykładami” Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

- J. Łunarski: „Zarządzanie jakością Standardy i zasady” WNT 2012

- „ISO 9001 dla małych firm Metody postępowania” Poradnik Komitetu ISO/TC 176 Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

W01 – Posiada wiedzę na temat Systemów zarządzania jakością w normach PN-EN-ISO. Zna podstawowe definicje z zakresu SZJ

W02 – ma wiedzę o stanie obecnym obowiązujących norm i dyrektyw .

W03 - Posiada wiedzę z zakresu zasad, metod i narzędzi stosowanych w SZJ w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia systemu.

U02 – Potrafi odszukać i poprawnie zinterpretować informacje zawarte w normach PN-EN-ISO

U09 – W prowadzonych projektach potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna - test, aktywność na wykładzie

Zakres tematów:

Definicje podstawowe np. normalizacja, akredytacja, certyfikacja, audyt, wyrób, proces. Normy i organizacje związane z normami. System jakości, postrzeganie jakości, zarządzanie jakością. zarządzanie przez jakość – TQM. Model Kano. Kaizen. Praktyki 5S. Wskaźniki pomiaru niezgodności. Koncepcje wspierające zarządzanie jakością Lean Management, Reengineering, Benchmarking, Outsourcing, JIT (Just in Time) i Kanban, TPM (Total Preventive Maintenance). Zasady doskonalenia jakości. Metody doskonalenia jakości np.: QFD, FMEA - wyrobu/ konstrukcji/ procesu, SPC. Narzędzia doskonalenia jakości. Wprowadzenie do budowy norm PN-EN-ISO. Systemy zarządzenia w normach PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO 14001, PN-N 180001, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16049, PN – ISO/IEC 27001. Certyfikacja CE, HACAP, Charakterystyka metod i narzędzi stosowanych w systemach zarządzania jakością.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, sala 018
Andrzej Trafarski 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)