Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media sportowe - mediatyzacja sportu 1000-D35MSMS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), "Sport w mediach", Warszawa 2013.
E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak (red.), "Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984", Lublin 2016.
R. Siekiera, "Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. 'Przegląd Sportowy' w latach 1921-1925", Łódź 2016.
L.A. Wenner, A.C. Billings (eds.), "Sport, Media and Mega-Events", London-New York 2017.
A. Miah, "Sport 2.0. Transforming Sports for a Digital World", Cambridge-London 2017.
G. Sage, "Globalizing Sport. How Organizations, Corporations, Media, and Politics are Changing Sports", London-New York 2016.
B. Schultz, E. Arke, "Sports Media. Reporting, Producing and Planning", New York-London 2016.
T. Vogan, "ESPN. The Making of a Sports Media Empire", Urbana-Chicago-Springfield 2015.
R. Boyle, R. Haynes, "Power Play. Sport, the Media and Popular Culture", Edinburgh 2012.
E. Kennedy, L. Hills, "Sport, Media and Society", Oxford-New York 2009.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja filmów, związanych z tematem wykładu
Literatura:

-Radosław Sajna, "Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej", Bydgoszcz 2019;

-Katarzyna Kopecka-Piech, "Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji", "Kultura i Edukacja" nr 3 (2012) - artykuł dostępny online;

-Marek J. Świerczyński, "Mediatyzacja sportu. Zmiany w medialnym przekazie igrzysk olimpijskich", "Zeszyty Naukowe KUL" 60 (2017) nr 2 (238) - artykuł dostępny online.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W04

ma podstawową wiedzę na temat instytucji medialnych zajmujących się sportem oraz ich wzajemnych powiązań.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska z dziedziny komunikowania społecznego, związane ze zjawiskiem mediatyzacji sportu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju, mając na uwadze zmieniającą się rzeczywistość świata sportu, związanego ściśle se światami mediów i polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu (z zagadnień poruszonych na wykładach).

Na ocenę dostateczną - min. 5 na 9 punktów (tj. poprawnych odpowiedzi).

Na ocenę dostateczną plus - min. 6 na 9 punktów (tj. poprawnych odpowiedzi).

Na ocenę dobrą - min. 7 na 9 punktów (tj. poprawnych odpowiedzi).

Na ocenę dobrą plus - min. 8 na 9 punktów (tj. poprawnych odpowiedzi).

Na ocenę bardzo dobrą - 9/9 punktów (tj. poprawnych odpowiedzi).

Zakres tematów:

Najważniejsze media sportowe w Polsce i na świecie;

zjawisko mediatyzacji sportu - różne aspekty;

związki świata sportu ze światem mediów i polityki - zarys historyczny i perspektywy;

mediatyzacja igrzysk olimpijskich;

sport i igrzyska olimpijskie w kulturze, m.in. w filmie (od "Olympii" L. Riefenstahl do produkcji współczesnych);

sport w prasie, radiu i telewizji - nowe zjawiska;

sport w nowych mediach, e-sport.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 1.44
Radosław Sajna-Kunowsky, Michał Żurowski 12/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Biblioteka Główna UKW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)