Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechatronika i napędy maszyn 1300-ITI12MNM-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Neville B,. O., The Robot’s Builder Cookbook, 2007.
- Honczarenko J, Elastyczna automatyzacja wytwarzania – obrabiarki i systemy obróbkowe, 2000.
- McComb B. Robot’s Builder Bonanza, 2006.
- Milecki A., Liniowe serwonapędy elektrohydrauliczne – modelowanie i sterowanie, 2003.
- Williams K., Insektronics: built your own walking robot, 2003.
- Adamczak S, Makieła W.: Metrologia w budowie maszyn, Zadania z rozwiązaniami, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

- Dygała S. R., Układy sterowania automatyki, WNT, 2003.

- Peszyński K., Sterowanie procesów – podstawy i przykłady, 2002.

- Szafarczyk M., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, 2007.

- Urbaniak A. Podstawy Automatyki, 2004.

- Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki. WNT, Warszawa 1993.

- Honczarenko J.: Roboty przemysłowe – budowa i zastosowanie.

WNT, Warszawa, 2010.

- Koch T.: Systemy zrobotyzowanego montażu.

Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.

- Kost G.: Układy sterowania robotów przemysłowych.

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000.

- Morecki A., Knapczyk J.: Podstawy robotyki – Teoria i elementy manipulatorów i robotów. WNT, Warszawa, 1999.

- Olszewski M i inni: Manipulatory i roboty przemysłowe.

WNT, Warszawa 2002.

- Tomaszewski K.: Roboty przemysłowe. WNT, Warszawa 1993.

- Zdanowicz R.: Podstawy Robotyki. Wyd. Politechniki Śląskiej,

Gliwice 2011.

- Zdanowicz R.: Robotyzacja procesów wytwarzania,

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

- Piotrowski J.: Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2009.

- P. Paczyński: „Metrologia techniczna – przewodnik do wykładów ćwiczeń i laboratoriów” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

- S. Adamczak, W. Makieła: Metrologia w budowie maszyn : zadania z rozwiązaniami WNT,

- J. Barzykowski, Współczesna metrologia : zagadnienia wybrane Wydawnictwo Naukowo Techniczne 2004

- W. Jakubiec, J. Malinowski: Metrologia wielkości geometrycznych, WNT

Efekty uczenia się:

W01 - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki i chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich dotyczących projektowania, modelowania i funkcjonalnego opisu urządzeń mechatronicznych i napędów maszyn.

W02 - ma wiedzę w zakresie mechatroniki oraz budowy maszyn, właściwości, sterowania i warunków eksploatacji elektromechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych napędów stosowanych w nowoczesnych systemach mechatronicznych.

W03 - ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i napędów maszyn.

U01 - potrafi zaprojektować odpowiedni układ mechatroniczny wyposażając go w podstawowe elementy systemu mechatronicznego, tj.: czujniki, elementy systemu przetwarzania informacji oraz elementy wykonawcze.

U02 - potrafi planować i przeprowadzić wraz z doborem odpowiedniego oprzyrządowania i oprogramowania eksperymenty dotyczące układów mechanicznych, w tym pomiary i symulacje oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

U03 - potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne i stosując właściwe metody, techniki i narzędzia dokonać analizy i zaprojektować system mechatroniczny.

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie sprawozdań, projekt, aktywność

Zakres tematów:

Elementy urządzenia mechatronicznego: zespoły mechaniczne, pomiarowe, napędowe i sterujące. Wymienność elementów mechanicznych, elektrycznych i programowych. Podstawy budowy i działania urządzeń mechatronicznych. Budowa układów mechatronicznych. Funkcjonalny opis układów mechatronicznych. Integracja podukładów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i informatycznych. Sensory i aktuatory. Modernizacja układów mechanicznych do układów mechatronicznych.

Przykłady urządzeń mechatronicznych:

-obrabiarka sterowana numerycznie: struktura, pomiary, napędy i sterowanie,

-samochód osobowy: sterowanie silnikiem, układy np.: ABS, ESP, układy pomocnicze, nawigacyjne,

-maszyny robocze jako urządzenia mechatroniczne (koparki, dźwigi itp.),

-drukarki, stacje dysków, CD, itp.

Budowa zasada działania i charakterystyka napadów maszyn: elektromechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne napady maszyn, budowa, klasyfikacja, sterowanie zastosowanie, napęd mechatroniczny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 19:00 - 20:30, sala 07
Mariusz Winiecki 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)