Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-Pt-M23SWWES-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy władzy w Europie Środkowej i Wschodniej
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

W01, Posiada wiedzę z zakresu struktury systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W02, Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania władzy politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

W03, Posiada wiedzę o relacjach między geopolityką zasobów naturalnych, a nie/stabilnością systemów władzy

W04, Ma wiedzę na temat nieinstytucjonalnych reguł i sieci relacji w systemach władzy

W05, Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu roli elit, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji w systemach władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W zakresie umiejętności:

U01, Umie rozpoznawać złożoność mechanizmów władzy politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

U02, Rozpoznaje podstawowe czynniki towarzyszące ewolucji systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

U03, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonaić nabytą wiedzę oraz umiejętności

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką przedmiotu

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

K04, Potrafi podejmować zadania organizatora życia obywatelskiego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wstęp do nauki o polityce, Nauka o państwie i prawie, Systemy polityczne Europy Wschodniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy:

W01, Posiada wiedzę z zakresu struktury systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W02, Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania władzy politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

W03, Posiada wiedzę o relacjach między geopolityką zasobów naturalnych, a nie/stabilnością systemów władzy

W04, Ma wiedzę na temat nieinstytucjonalnych reguł i sieci relacji w systemach władzy

W05, Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu roli elit, społeczeństwa obywatelskiego i opozycji w systemach władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W zakresie umiejętności:

U01, Umie rozpoznawać złożoność mechanizmów władzy politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej

U02, Rozpoznaje podstawowe czynniki towarzyszące ewolucji systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

U03, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie systemów władzy w Europie Środkowej i Wschodniej

W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką przedmiotu

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

K04, Potrafi podejmować zadania organizatora życia obywatelskiego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)