Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy granic w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11PG-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy granic w XX i XXI wieku
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek stosunki międzynarodowe, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04, K_W06, K_U05, K_U08, K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na temat środowiska międzynarodowego, geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat pojęcia granicy, jej funkcji i czynników wpływających na kształtowanie się granic

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o roli granic w stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie problematyki granic w XX i XXI w.

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania problemów granic i ich funkcji, określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na kształtowanie się granic i ich charakter. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych czynników wpływających na funkcjonowanie granic

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat granic i ich roli w stosunkach międzynarodowych

K_K06 - student ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej i jej przestrzega, wskazując na autorskie ujęcie problematyki granic w XX i XXI w.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na temat środowiska międzynarodowego, geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 - student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat pojęcia granicy, jej funkcji i czynników wpływających na kształtowanie się granic

K_W06 - student ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o roli granic w stosunków międzynarodowych, metodach i technikach badawczych w zakresie problematyki granic w XX i XXI w.

K_U05 - student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy w celu poznania i opisania problemów granic i ich funkcji, określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na kształtowanie się granic i ich charakter. Potrafi formułować tezy i wnioski w zakresie wpływu różnych czynników wpływających na funkcjonowanie granic

K_U08 - student potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, formułować krytyczne opinie na temat granic i ich roli w stosunkach międzynarodowych

K_K06 - student ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej i jej przestrzega, wskazując na autorskie ujęcie problematyki granic w XX i XXI w.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na temat środowiska międzynarodowego, geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturowych

Bilans pracy studenta:

5 pkt. ETCS (5 x 25 = 125 godz.) 15 W + 15 K + 35 godz. konsultacji + 60 godz. pracy własnej studenta: przygotowanie do zajęć, samodzielne studiowanie literatury, przygotowanie referatu, przygotowanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie do kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)