Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Doradztwo zawodowe
Erasmus+
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
Informatyka
Inżynieria materiałowa
MOST
Mechanika
Moduł pedagogiczny dla psychologów Kurs kwalifikacyjny uzupełniający
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne
Studia Podyplomowe Coaching
Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie
Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów
Studia podypl. w zakr. Edukacji i rehabilitacji osób z niepełn. intelekualną - Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe Prawno - administracyjne
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania
Studia podyplomowe w zakresie Administracji i Zarządzania
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia podyplomowe w zakresie Biologii z ochroną środowiska
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii pedagogicznej
Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego i Personalnego
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Studia podyplomowe w zakresie Filozofii i Etyki
Studia podyplomowe w zakresie Geografii z ochrona środowiska
Studia podyplomowe w zakresie Historii
Studia podyplomowe w zakresie Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Studia podyplomowe w zakresie Języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy języka angielskiego
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii z emisją głosu
Studia podyplomowe w zakresie Marketingu internetowego i e-biznesu
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w oświacie
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Dziecka
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii
Studia podyplomowe w zakresie Polonistyki
Studia podyplomowe w zakresie Polonistyki
Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego
Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego
Studia podyplomowe w zakresie Psychologii komunikacji społecznej, mediacji i negocjacji
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i Socjoterapii
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Funduszami Europejskimi
Studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie
Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej
Studia podyplomowe w zakresie Wychowania fizycznego z Elementami Edukacji Zdrowotnej
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania dostępnością – specjalista ds. dostępności
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania nieruchomościami
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. Praktyka i teoria
Studia podyplomowe w zakresie matematyki
Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji
Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania dziecka
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucjami kultury
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe wczesnej edukacji
Studia podyplomowe z Psychologii klinicznej
administracja
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo narodowe
biologia
biologia
biotechnologia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna
edytorstwo
ekologia
ekonomia
filologia
filologia angielska
filologia polska
filologia rosyjska
filozofia
fizyka
geografia
germanistyka
historia
historia
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informatyka
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria materiałowa
inżynieria techniczno-informatyczna
językoznawstwo
kryminologia
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana angielsko-arabska
lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
literaturoznawstwo
logopedia
matematyka
mechatronika
moduł nauczycielski
moduł przygotowania pedagogicznego - Psychologia
nauki o polityce
ochrona środowiska
pedagogika
pedagogika
pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika wczesnoszkolna
politologia
praca socjalna
prawo
prawo w biznesie
przewodnictwo i pilotaż turystyczny
psychologia
psychologia
regionalistyka europejska
rewitalizacja dróg wodnych
socjologia
stosunki międzynarodowe
szkoła doktorska
turystyka i rekreacja
turystyka krajoznawcza i kulturowa
wojskoznawstwo
wychowanie fizyczne
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
zarządzanie kryzysowe w środowisku
zarządzanie przyrodą

pokaż wszystkie kierunki studiów

J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)