Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 74 dni temu

Witaj w systemie USOSweb
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.

I N F O R M A C J A !!!

Problemy dotyczące
systemów USOS, USOSweb i IRK prosimy zgłaszać na adres e-mail: usosweb@ukw.edu.pl
Pytania w sprawie MS Teams prosimy kierować na e-mail: w.piekut@ukw.edu.pl
Informacji o sposobie logowania szukaj w menu z lewej strony "o logowaniu"

Wnioski stypendialne 2022

UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI,

 Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2022/2023 składanie wniosków o wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów, socjalne, dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie usosweb.ukw.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH > Wnioski w dniach 20 października - 26 października 2022r.

 

Filmik instruktarzowy dot. wymaganych dokumentów pod linkiem


www.facebook.com/pomocmaterialnaukw/videos/352058302543509


Wydrukowane wnioski (dokumenty załączamy do systemu) należy złożyć w terminie od


20 października - 27 października 2022 r. w :

Dziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami

adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek E, pokój 013 poziom -1
85-064 Bydgoszcz

 • STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

adres: ul. Łużycka 21 (Dom Studenta nr 2 Atomek), pokój 1
85-096 Bydgoszcz

 • STYPENDIUM SOCJALNE
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 • STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić lub uaktualnić numer konta konta bankowego w zakładce Dla Studentów > stypendia > konto bankowe studenta

 

Rejestracje na zajęcia
Od 29 września 2022 rozpoczynają się rejestracje na zajęcia umieszczone w planie studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich (stacjonarnych).

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb w zakładce DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.
(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie)

Film instruktażowy oraz informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie głównej serwisu USOSweb ( www.usosweb.ukw.edu.pl ).

W przypadku rejestracji na seminaria - jeżeli jest to kontynuacja seminarium to należy zarejestrować się do tego samego promotora co w poprzednim semestrze.

 

REJESTRACJA NA JĘZYKI OBCE

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia z języka obcego w semestrze zimowym 2022/2023 dotyczy studentów I roku I stopnia studiów, I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I roku ITI MU.


Na lektoraty nie rejestrują się jedynie studenci I roku I stopnia lingwistyk stosowanych.


Studenci I roku I stopnia kierunków: Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Stosunków Międzynarodowych w semestrze zimowym 2022/2023 rejestrują się obowiązkowo wszyscy tylko na język angielski.

 

Studenci II roku studiów II stopnia (z wyjątkiem studentów Filologii Angielskiej, Filologii Rosyjskiej, Germanistyki oraz Lingwistyk stosowanych) w semestrze zimowym 2022/2023 rejestrują się na zajęcia z języka obcego specjalistycznego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I tura rejestracji na zajęcia rozpocznie się 30 września i potrwa do 09 października 2022r.

I tura rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego rozpocznie się 30 września o godzinie 14:00 i potrwa do 09 października 2022.

II tura rejestracji na wszystkie zajęcia rozpocznie się 13 października i potrwa do 23 października 2022.

Plany zajęć zostaną opublikowane w systemie USOSweb do 28 września br.

Dane logowania:
- osoby studiujące na UKW po raz pierwszy logują się loginem w formie imie.nazwisko i hasłem z rekrutacji (zmiana hasła w systemie rekrutacyjnym po immatrykulacji nie wywołuje zmiany w USOSweb),
- osoby, które studiowały w latach wcześniejszych - dane logowania pozostają bez zmian,
- osoby posiadające konto pocztowe w domenie UKW logują się jak do poczty (identyfikator należy wpisywać bez "@student.ukw.edu.pl").

W przypadku problemów z logowaniem do systemów informatycznych prosimy się kontaktować mailowo: usosweb@ukw.edu.pl.


Poniżej film instruktażowy: poradnik dotyczący logowania oraz rejestracji.


Legia Akademicka MON
Studenci, którzy pozytywnie zaliczyli cześć teoretyczną modułu podstawowego i podoficerskiego projektu "Legia Akademicka" zapraszamy po odbiór zaświadczeń,
pok. 104, budynek główny UKW, Pn-Pt 8.00-15.00.


I N F O R M A C J A  !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 100/2020/2021 z dnia 27 września 2021 w sprawie zapobiegania, rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, wśród społeczności akademickiej UKW §2 pkt 3 - Studenci i doktoranci krajowi i zagraniczni przebywający na uczelni mają obowiązek informowania niezwłocznie o podejrzeniu infekcji COVID-19 kwarantannie lub izolacji - informację należy przekazać na adres e-mail: lanm@ukw.edu.pl lub mloch@ukw.edu.pl .


Legia Akademicka w UKW - edycja V – startuje 24 lutego 2022 r.
Zajęcia teoretyczne w ramach Legii Akademicka dla studentów, którzy przystąpili do projektu rozpoczynają się 24 lutego 2022r.
Harmonogram zajęć, podział na grupy, literatura wspomagająca, zakres prowadzony przy pomocy e-learningu oraz podstawowe informacje dotyczące realizacji zajęć znajdują się na stronie internetowej UKW w zakładce Legia Akademicka.


Legia Akademicka MON -- V edycja
....
Zapisy na V edycję Legii Akademickiej

   Już po raz piąty Uniwersytet Kazimierza Wielkiego podejmuje wyzwanie przystąpienia do projektu „Legia Akademicka:.

   Sposób realizacji tego zadania w UKW będzie uzależniony od ilości zainteresowanych studentów, ilości przydzielonych przez Ministerstwo grup szkoleniowych oraz od rozwoju sytuacji pandemicznej. O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.
Wnioski dostępne są w załączonym pliku. Można je również otrzymać w:
  • Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji - pok. 104, gmach główny ul. Chodkiewicza 30;
  • Biurze ds. Obronnych – pok. 15 lub w portierni budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 20.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2021.
( w godzinach 7.15-15.15 )

- Wniosek -

Kontakt:
  • Koordynator edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej w UKW: mgr inż. Tadeusz Błażejewski – Biuro ds. Obronnych UKW, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, pok. 15 (w dniach środa - piątek, w godzinach 7:30 – 14:00), tel. 606-307-624, e-mail: blazejewski@ukw.edu.pl;
  • Administracja Legii Akademickiej w UKW: mgr Aleksandra Żarkowska – Sekretariat Prorektora ds. Finansów i Organizacji, ul. Chodkiewicza 30, gmach główny, pok. 104, tel. 52-34-19-242, e-mail: pror@ukw.edu.pl.

Prorektor ds. Finansów i Organizacji
/ - / dr hab. Zbigniew Bukowski, profesor uczelni


Legia Akademicka MON - Komunikat

Studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu części teoretycznej programu pt. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej zapraszamy po odbiór stosownych zaświadczeń - budynek przy ul. Chodkiewicza 30, pok. 104, pon-pt w godzinach 8.00-15.00.

Aleksandra Żarkowska
Sekretariat Prorektora ds. Finansów i Organizacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 242Legia Akademicka MON - Komunikat

 Zajęcia w ramach Legii Akademickiej odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem w trybie hybrydowym.

Na zajęciach z mgr inż. Maciejem Grobelnym zostanie omówiony system logowania i korzystania z platformy e-learningowej dedykowany Legii Akademickiej.

* Kody dostępu *

Uczestnicy Legii Akademickiej, którzy nie uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych, podczas których były rozdawane kody dostępu do platformy e-learningowej poświęconej Legii Akademickiej, mogą uzyskać hasła dostępu w pok. 104, w budynku przy ul. Chodkiewicza 30, w każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.15-15.15.

Ze względu na przyjęte zasady bezpieczeństwa kody nie będą przesyłane drogą e-mailową.INFORMACJA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– REJESTRACJA NA ZAJĘCIA –

Wychowanie fizyczne:

  Studenci niepełnosprawni, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w ogólnouczelnianych zajęciach z wychowania fizycznego mogą zapisać się na alternatywne zajęcia w-f, tj. szachy.


Język angielski:

  Studenci słabosłyszący (symbol w orzeczeniu 03-L) mają możliwość uczestniczenia w dostosowanych zajęciach z języka angielskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. zajęciach, proszone są o kontakt z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami do 26 lutego 2021r.

Telefon: 52 346 11 75, 504 162 661 ;      E-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.plK O M U N I K A T !!!

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Drodzy Studenci,
zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/2021 będą prowadzone zdalnie do czasu wznowienia zajęć stacjonarnych. W związku z powyższym kontynuowane będzie rozwiązanie z zeszłego semestru, które uważamy za optymalne, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiczne.

Wszyscy studenci mający zajęcia z wychowania fizycznego są zobligowani do wykonywania dowolnie wybranej przez siebie aktywności, co najmniej dwa razy w tygodniu, nie mniej niż po 45 min. Może to być bieg, jazda na rowerze, nordic walking, marsz, jazda na rolkach lub jakakolwiek inna aktywność uzgodniona z prowadzącym grupę. Aktywność należy monitorować wykorzystując aplikację np. Samsung Health, Huawei Health (lub inną) i każdorazowo wysłać mailem screen do osoby prowadzącej grupę, do której jest się zapisanym. Zwracamy uwagę, że należy to robić co najmniej dwa razy w każdym tygodniu od początku aż do zakończenia semestru. Jest to podstawowy warunek otrzymania zaliczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z prowadzącymi grupę lub sekretariatem SWFiS.

Życzę, by ten semestr, mimo swojej specyfiki, był dla wszystkich udany.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Jarosław Surwiło-Bohdanowicz
Kierownik SWFiS


Obowiązkowe Szkolenia z Praw i Obowiązków Studenta dla I roczników
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Przed nami kolejny tydzień zajęć na naszej Uczelni. Już dziś pragniemy Was zaprosić na obowiązkowe szkolenie z Praw i Obowiązków studenta, które odbędzie się na platformie TEAMS. Po naszym szkoleniu obędzie się również spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej.
Poniżej przedstawiamy Wam godziny szkoleń. Prosimy zapisywać się do grup.

Kolegium I
Poniedziałek 26.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 9:00 – 11:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 11:00 – 12:00
Link do zespołu na platformie teams:
https://bit.ly/szkolenieKolegiumI

Kolegium II
Poniedziałek 26.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 12:00 – 14:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 14:00 – 15:00
Link do zespołu na platformie teams:
http://bit.ly/SzkolenieKolegiumII

Kolegium III
Środa 28.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 9:00 – 11:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 11:00 – 12:00
Link do zespołu na platformie teams:
http://bit.ly/SzkolenieKolegiumIII

Kolegium IV
Środa 28.10.2020
Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta 12:00 – 14:00
Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej 14:00 – 15:00
Link do zespołu na platformie teams:
http://bit.ly/SzkolenieKolegiumIV

Pytania prosimy kierować na adres samorząd@ukw.edu.pl.
Jeżeli nie możecie odbyć szkoleń w wyznaczonych terminach prosimy o kontakt e-mail:
samorząd@ukw.edu.pl
.

z wyrazami szacunku
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Andrzej Majewski


INFORMACJA !!!

Drodzy studenci!
PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE KORZYSTANIA Z AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH (ROUTERÓW)!!!
W pokojach z większą ilością osób można zakupić PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (SWITCH).
Wymóg ten jest spowodowany kondycją sieci akademickiej (Routery generują dodatkowy ruch sieciowy obciążający urządzenia) i wymogami bezpieczeństwa sieciowego !!!
PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TOKENÓW!!!
Aktualnie wszyscy studenci z zagranicy oraz wymiany posiadają konto studenckie w systemie USOSweb.


Legia Akademicka Komunikat
 W dniu 21 maja studentom "Legii Akademickiej", którzy zaliczyli egzamin końcowy zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające zaliczenie części teoretycznej programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego. Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się do pok. 105 w budynku przy ul. Chodkiewicza 30, w godzinach 10.00- 12.30 z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (maseczka, własny długopis). Studenci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych proszeni są o złożenie stosownego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie 21 maja.


Koordynator ds. Legii Akademickiej
mgr inż. Tadeusz Błażejewski


Legia Akademicka MON - Komunikat
W związku z przerwaniem zajęć w ramach programu Legia Akademicka.

Studenci zakwalifikowani do projektu, zainteresowani kontynuowaniem programu on-line proszę o przesłanie na adres dawidewald@ukw.edu.pl wiadomości e-mail: temat Legia Akademicka, treść: imię nazwisko i adres e-mail.


Koordynator ds. Legii Akademickiej
mgr inż. Tadeusz Błażejewski


Informujemy, że od dnia 02.03.2020 wszystkim studentom Uniwersytetu, którzy nie posiadali dotychczas konta pocztowego UKW, zostały wygenerowane nowe konta pocztowe w domenie student.ukw.edu.pl.

Spowodowało to zmianę loginu wykorzystywanego dotychczas w systemach UKW, tj.: USOSweb, APD, Moodle, poczta studencka i pozostałych udostępnianych studentom.

Informacja o nowym loginie została przesłana do Państwa na dotychczasowy adres mailowy (będący w USOSweb).

Przykład nowego logowania:
Login zmieniony według wzoru imię.nazwisko (wpisujemy sam login bez @student.ukw.edu.pl)
Hasło do konta (wykorzystywane do tej pory do logowania m.in. do systemu USOSweb) pozostało bez zmian.

Informacja o zmianach zamieszczona jest również na stronie głównej UKW ("Nowe konta dla Studentów w domenie UKW").

PS
  W przypadku, kiedy można zalogować się do USOSweb, natomiast nie można do samej poczty UKW, wtedy proszę w systemie USOSweb zmienić sobie hasło. (Po zalogowaniu w górnym prawym rogu: "zmień hasło")


Legia Akademicka MON - Komunikat
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przystąpił do realizacji kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.

Wszyscy studenci, którzy w terminie złożyli wnioski o przystąpienie do programu zostali do niego zakwalifikowani.

Część teoretyczna szkolenia realizowana na UKW odbywać się będzie na poziomie modułu podstawowego i podoficerskiego.

Zajęcia rozpoczynają się 25 lutego i zakończą 21 kwietnia zgodnie z harmonogramem dostępnym w zakładce Legia Akademicka.

Zajęcia odbywać się będą w czterech grupach (wtorek, środa, czwartek i sobota) w budynku UKW przy ul. Chodkiewicza 30. Dla studentów spoza UKW zaplanowano zajęcia we wtorek.

Zapisy pozostałych studentów do poszczególnych grup odbędą się na pierwszych zajęciach.

W zakładce Legia Akademicka przedstawiamy wykaz literatury wspomagającej proces kształcenia oraz zakres programowy dla modułu podstawowego i podoficerskiego.


Koordynator ds. Legii Akademickiej
mgr inż. Tadeusz Błażejewski


O G Ł O S Z E N I E !!!

Ważna informacja dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej) powinni pilnie zgłaszać się do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami celem dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego (oryginał do wglądu) albo przesłać jego skan na adres e-mailowy DON (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

Informujemy również, że studenci i doktoranci starszych roczników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), a nie zgłosili się we wcześniejszych latach do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, proszeni są o kontakt z pracownikami DON (telefon: 52 346 11 75, 504 162 661 lub na wcześniej wskazany adres e-mail).


  Rejestracja na zajęcia - II tura
  Od 2.10 rozpoczynają się rejestracje na wszystkie zajęcia umieszczone w planie studiów i potrwa do 13.10.

Godziny uruchomienia rejestracji dla poszczególnych kierunków widoczne są w systemie USOSweb, w zakładce
DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE.

(w szczególnych przypadkach terminy uruchomienia rejestracji mogą ulec zmianie) 


INFORMACJA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wychowanie fizyczne:
  Studenci niepełnosprawni, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w ogólnouczelnianych zajęciach z wychowania fizycznego mogą zapisać się na alternatywne zajęcia w-f, tj.
  • goalball
  • szachy

Język angielski:
  Osoby słabosłyszące (symbol w orzeczeniu 03-L) mają możliwość uczestniczenia w dostosowanych zajęciach z języka angielskiego.

  Osoby zainteresowane udziałem w alternatywnych zajęciach z wychowania fizycznego i języka angielskiego proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych do 6 października br.

Telefon: 52 346 11 75, 504 162 661     ;    E-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl


Legia Akademicka MON - zapisy

Szanowni Państwo,

Wzorem roku ubiegłego przygotowujemy się do uruchomienia na UKW programu Legia Akademicka MON. Aby przystąpić do programu trzeba zapisać się w systemie USOSweb. Komunikacja szczegółowa będzie odbywać się już tylko z osobami zarejestrowanymi w USOSweb.

Zajęcia zostaną uruchomione gdy tylko dojdzie do podpisania na UKW umowy uzgodnionej pomiędzy MON o MNiSW. MON i MNiSW aktualnie negocjują zasady drugiej edycji programu Legia Akademicka MON (i to zapewne potrwa ;-)

Pierwszy wykład: Kontrowersje wokół Żołnierzy Wyklętych, dnia. 08.11 godz. 17:00 Aula Atrium, prelegent: Leszek Żebrowski, pisarz i publicysta
Drugi wykład: Leave no Trace - czyli jak biwakować w Lasach Państwowych, dnia 15.11 godz. 17:00, prelegent: Jakub Siedlecki, Nadleśniczy

W oczekiwaniu na start zajęć proponujemy WSZYSTKIM STUDENT(K)OM zapoznać się z ofertą darmowych szkoleń praktycznych dla studentów z zakresu: bushcraft i survival, terenoznawstwo i maskowanie, taktyka zielona (Kurs piechoty) oraz wykładami ciekawych ludzi ...

https://akms.pl

Pozdrawiam, Jacek Czerniak

-----
dr inż. Jacek M. Czerniak, adiunkt
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Instytut Techniki
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz, Poland
tel.: (+4852) 34-19-264
fax.: (+4852) 34-01-978
e-mailt: jczerniak@ukw.edu.pl

Koordynator Programu Legia Akademicka MON na UKW


Uwaga studenci ostatniego roku studiów!
 
 1. Na dwa tygodnie przed obroną student zobowiązany jest złożyć w BOS (Biurze Obsługi Studenta -- Kolegia) dwustronnie drukowaną pracę dyplomową w formacie A4
 2. W skład pracy dyplomowej muszą wejść: strona tytułowa, streszczenie pracy i słowa kluczowe oraz podpisane oświadczenie, których wzór został określony w zarządzeniu dostępnym na stronie www.apd.ukw.edu.pl
 3. W ciągu 3 dni od złożenia pracy student zobowiązany jest do:
  1. sprawdzenia w systemie APD (www.apd.ukw.edu.pl login i hasło jak do systemu USOSweb) poprawności wprowadzonego przez BOS tematu pracy
  2. wprowadzenia do systemu APD  streszczenia pracy oraz słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim
  3. wprowadzenia do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej zapisanej w całości w jednym pliku formacie PDF (w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy, należy je wprowadzić do systemu jako spakowane do jednego pliku archiwum ZIP, RAR lub 7Z)
   Nazwa pliku będącego pracą dyplomową musi zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu oraz w przypadku załączników niebędących integralną częścią pracy w nazwie pliku umieszcza się wyraz „załącznik”.
 4. Zmianę adresu e-mail należy zgłosić w BOS.
 5. Na stronie systemu APD (www.apd.ukw.edu.pl) instrukcje dostępne są po zalogowaniu w sekcji "Informacje".
 


Wiadomości
     Dane w systemie USOSweb aktualizowane są w procesie zwanym migracją.
Informacje wprowadzone przez użytkownika pojawią się w serwisie dopiero po migracji, która odbywa się codziennie o północy. Podczas przeprowadzania procesu migracji serwis jest niedostępny dla użytkowników.

W celu ułatwienia pracy nad protokołami umieszczona zostaje pomoc: protokoły instrukcja.


     Chcąc, by funkcja systemu USOSweb "zapomniałem hasła" działała poprawnie, należy mieć w systemie wpisany swój e-mail.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem systemu na adres: usosweb@ukw.edu.pl


   Przed wysłaniem wiadomości proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- jeśli wprowadzisz hasło błędnie 4 razy, to Twoje konto zostanie zablokowane na 20 minut.
- powinieneś mieć włączoną obsługę ciasteczek oraz JavaScriptu w przeglądarce.
- obsługiwane przeglądarki to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
- identyfikatorem studenta jest zazwyczaj jego pesel


Zespół USOSweb UKW

 

 

 

 

J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)